YOUR CHALLENGE – OUR SOLUTION

Read more
.

Estro AS

Tilbyr unik kompetanse og bred kunnskap, som gjør oss til en innovativ og komplett partner for ditt selskap.

ESTRO – DIN UTFORDRING – VÅR LØSNING

 

Vi tenker

 • Våre kunder forventer det beste
 • Løsninger kan være førsteklasses og miljøvennlige
 • Tid er alltid avgjørende
 • Kvalitet passer alle
 • Fremtiden er lovende med Estro

Vi gjør

 • Utvikler ideen din til ferdig produkt
 • Skaper løsninger etter hver kundes konkrete behov
 • Leverer løsninger for mange ulike fagfelt
 • Møter kunden på deres hjemmebane
 • Tilfører nye perspektiver

Vi er

 • Erfarne
 • Innovative
 • Målrettete
 • Dedikerte
 • Et steg foran

Estro AS

Offering unique competency and wide knowledge, creating an innovative and complete partner for your company.

ESTRO – YOUR CHALLENGE – OUR SOLUTION

 

We think

 • Our customers expect excellence
 • Solutions can be outstanding and green
 • Time is of the essence
 • Quality fits all
 • The future is bright with Estro

We do

 • Bring your idea to life
 • Meet every customer`s special needs
 • Provide solutions in a wide variety of disciplines
 • Meet the customers on their playing fields
 • Add new perspectives

We are

 • Experienced
 • Innovative
 • Goal oriented
 • Dedicated
 • One step ahead