PRODUKTUTVIKLING

FRA IDÉ TIL PRODUKT - TIDLIGFASE IDÉER, PRODUKTDESIGN, PROTOTYPE OG PRODUKTUTVIKLING

Gode løsninger, med brukeren i fokus.
Har du en idé, eller et problem vi kan hjelpe deg med?

Kartlegging

Kartlegging

Sammen kartlegger vi dine behov.
For å få best mulig resultat er kartlegging essensielt, det som kan virke åpenbart for deg samsvarer ikke nødvendigvis med sluttbrukerens behov.

Produktdesign

Produktdesign

Med 20 års erfaring innenfor produktutvikling og design, får du den nødvendige kompetansen for de beste resultatene. Med programvaren 3Dexperience (Catia) kan vi designe og visualisere din løsning, slik at du kan se alle muligheter uten begrensinger.

Testing og produksjon

Testing og produksjon

I prototypelaben tester vi produktet for å se om den simulerte løsningen vil fungere som et fullverdig produkt. Dette gjøres enten med 3Dprinting eller annen prototyping. En tids- og kostbesparende testprosess.

HJELP TIL Å UTVIKLE FRA IDÉ TIL FERDIG PRODUKT

Estro har siden 2016 utviklet effektive og miljøvennlige produkter for alle typer virksomheter med ulike former for utfordringer. Med tett samarbeid og sluttbrukeren i fokus, har Estros erfarne team dratt i land løsninger  fra tidligfase idéer, gjennom prototyper, produktutvikling, produktdesign og klargjøring til produksjon for ferdig produkt klart for markedet. Gjennom kartlegging av behov og relevant kompetanse blir prosessen med å skape de gode løsningene sømløs og effektiv.  Vi bruker 3D-programvare og 3D-printing for å lage en prototype slik at du enkelt kan få din løsning visualisert. Til Estro kan du komme med en idé eller et problem som trenger en løsning, og du kan velge hvor stor del av prosessen du ønsker å ta del i.

Ikoner med illustrasjoner tatt fra ekte tekniske tegninger brukt i produktutvikling av Estro
``Vi bruker dem som skjul for rognkjeksen. De er av et annet materiale enn vanlige skjul, og har andre egenskaper når det gjelder strøm og festeflate til fisken. Dermed treffer de mer det rognkjeksen trenger``
(Fiskeribladet, 14. jan. 2019)

— Svein Ådland - Om SeaNest

Områdeansvarlig hos MOWI

Kunder av Estro som bekjemper lakselus med vårt produkt Seanest på en merde. Seanest er et fiskehabitat for rensefisk som rognkjeks

HABITAT FOR RENSEFISK

SeaNest

SeaNest gir bedre levevilkår for rensefisk,
er bedre for miljøet og gir bedre arbeidshverdag for deg.

Mange oppslåtte fiskehelsebord av Estro for bruk av veterinærer for fisk på merder. Sammenleggbart og mobilt.
Stabel av fiskehelsebord av Estro for bruk av veterinærer for fisk på merder. Sammenleggbart og mobilt.
Stabel av fiskehelsebord av Estro for bruk av veterinærer for fisk på merder. Sammenleggbart og mobilt. Bildet viser også bruksanvisning.
Stabel av fiskehelsebord av Estro for bruk av veterinærer for fisk på merder. Sammenleggbart og mobilt.

For veterinærer

Fiskehelsebord

Et mobilt og sammenleggbart fiskehelsebord, egnet for å ha ute på merdene, ombord på fartøy eller der det er behov for en arbeidsstasjon.

Mange oppslåtte fiskehelsebord av Estro for bruk av veterinærer for fisk på merder. Sammenleggbart og mobilt.
Stabel av fiskehelsebord av Estro for bruk av veterinærer for fisk på merder. Sammenleggbart og mobilt.
Stabel av fiskehelsebord av Estro for bruk av veterinærer for fisk på merder. Sammenleggbart og mobilt. Bildet viser også bruksanvisning.
Stabel av fiskehelsebord av Estro for bruk av veterinærer for fisk på merder. Sammenleggbart og mobilt.